Aktualności

Konkurs dla dzieci i młodzieży z Powiatu Dębickiego Wolność Jest z Nas

2017-10-10

Konkurs dla dzieci i młodzieży z Powiatu Dębickiego

SZKOŁY PODSTAWOWE (kl. I-VI)

 

Niepodległość Jest z Nas


VI edycja konkursu

 

 

Organizatorzy: StowarzyszenieWspólnota Ziemi Dębickiej, II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiegow Dębicy, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne w Dębicy.

 

Założenia ogólne konkursu: kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunek dla symboli narodowych, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży

 

Tematyka i formy realizacji: W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości obecny rok szkolny 2017/2018 ogłoszono „Rokiem dla Niepodległej”. W nawiązaniu do tego myślą przewodnią tegorocznych zmagań jest hasło: „Nasze drogi do Niepodległej”. Uczniów szkół podstawowych z klas od I do VI zapraszamy do konkursu plastycznego. Należy wykonać pracę plastyczną, będącą nawiązaniem do tegorocznego hasła konkursowego: „Nasze drogi do Niepodległej”. Forma: praca plastyczna w dowolnej formie na kartonie A3, np. plakat. Do każdej pracy plastycznej należy dołączyć kartę zgłoszenia. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace plastyczne.

 

Termin i miejsce składania prac: prace należy składać w sekretariacie DKiK „Kosmos”, ul. I. Lisa (w godzinach 7.30-15.30) pytania proszę kierować pod numer tel. 504 271 607 lub 690 064 065, e-mail adgamj@interia.pl termin składania prac – do 27 X 2017 r.

 

Ocena i podsumowanie konkursu:

 

Kryteria oceny prac:

  • samodzielność i wkład pracy dziecka,
  • zgodność z tematem konkursu,
  • inwencja twórcza oraz ogólne wrażenia artystyczne.

 

Do oceny prac i wyłonienia zwycięzców powołane zostanie jury w składzie zaproponowanym przez organizatorów.

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali baletowej DKiK „Kosmos”, ul. I. Lisa.

 

Uroczyste wręczenie głównych nagród odbędzie się 10 listopada 2017 r. w Domu Kultury i Kinie „Kosmos” w Dębicy w ramach Rautu Niepodległości z okazji Święta Niepodległości, organizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji konkursu oraz zwycięskiej placówki

Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

 

 


Konkurs dla dzieci i młodzieży z Powiatu Dębickiego
SZKOŁY PODSTAWOWE (kl. I-VI)

Niepodległość Jest z Nas
- VI edycja konkursu –


Organizatorzy: StowarzyszenieWspólnota Ziemi Dębickiej, II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiegow Dębicy, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne w Dębicy.


Założenia ogólne konkursu:
kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunek dla symboli narodowych, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych       i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży

Tematyka i formy realizacji:
      W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości obecny rok szkolny 2017/2018 ogłoszono „Rokiem dla Niepodległej”. W nawiązaniu do tego myślą przewodnią tegorocznych zmagań jest hasło: „Nasze drogi do Niepodległej”.
      Uczniów szkół podstawowych z klas od I do VI zapraszamy do konkursu plastycznego. Należy wykonać pracę plastyczną, będącą nawiązaniem do tegorocznego hasła konkursowego: „Nasze drogi do Niepodległej”.
      Forma: praca plastyczna w dowolnej formie na kartonie A3,  np. plakat.
Do każdej pracy plastycznej należy dołączyć kartę zgłoszenia.
Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace plastyczne.

IV. Termin i miejsce składania prac:
prace należy składać w sekretariacie DKiK „Kosmos”,
ul. I. Lisa (w godzinach 7.30-15.30)
pytania proszę kierować pod numer tel. 504 271 607 lub 690 064 065,  e-mail adgamj@interia.pl
termin składania prac – do 27 X 2017 r.

 
    V. Ocena i podsumowanie konkursu:
Kryteria oceny prac: 
samodzielność i wkład pracy dziecka,
zgodność z tematem konkursu,
inwencja twórcza oraz ogólne wrażenia artystyczne.

Do oceny prac i wyłonienia zwycięzców powołane zostanie jury                w składzie zaproponowanym przez organizatorów.

Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 7 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali baletowej DKiK „Kosmos”, ul. I. Lisa.

Uroczyste wręczenie głównych nagród odbędzie się
10 listopada 2017 r. w Domu Kultury i Kinie „Kosmos”
w Dębicy w ramach Rautu Niepodległości z okazji Święta Niepodległości, organizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac  w celu promocji konkursu oraz  zwycięskiej placówki
Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.     
Konkurs dla dzieci i młodzieży z Powiatu Dębickiego SZKOŁY PODSTAWOWE (kl. I-VI) Niepodległość Jest z Nas - VI edycja konkursu – Organizatorzy: StowarzyszenieWspólnota Ziemi Dębickiej, II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiegow Dębicy, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne w Dębicy. Założenia ogólne konkursu: kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunek dla symboli narodowych, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży Tematyka i formy realizacji: W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości obecny rok szkolny 2017/2018 ogłoszono „Rokiem dla Niepodległej”. W nawiązaniu do tego myślą przewodnią tegorocznych zmagań jest hasło: „Nasze drogi do Niepodległej”. Uczniów szkół podstawowych z klas od I do VI zapraszamy do konkursu plastycznego. Należy wykonać pracę plastyczną, będącą nawiązaniem do tegorocznego hasła konkursowego: „Nasze drogi do Niepodległej”. Forma: praca plastyczna w dowolnej formie na kartonie A3, np. plakat. Do każdej pracy plastycznej należy dołączyć kartę zgłoszenia. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace plastyczne. IV. Termin i miejsce składania prac: prace należy składać w sekretariacie DKiK „Kosmos”, ul. I. Lisa (w godzinach 7.30-15.30) pytania proszę kierować pod numer tel. 504 271 607 lub 690 064 065, e-mail adgamj@interia.pl termin składania prac – do 27 X 2017 r. V. Ocena i podsumowanie konkursu: Kryteria oceny prac: samodzielność i wkład pracy dziecka, zgodność z tematem konkursu, inwencja twórcza oraz ogólne wrażenia artystyczne. Do oceny prac i wyłonienia zwycięzców powołane zostanie jury w składzie zaproponowanym przez organizatorów. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 7 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali baletowej DKiK „Kosmos”, ul. I. Lisa. Uroczyste wręczenie głównych nagród odbędzie się 10 listopada 2017 r. w Domu Kultury i Kinie „Kosmos” w Dębicy w ramach Rautu Niepodległości z okazji Święta Niepodległości, organizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji konkursu oraz zwycięskiej placówki Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.