Kim jesteśmy?
Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej powstało w lutym 2002 roku z inicjatywy różnych środowisk społecznych i zawodowych, które połączyła idea działań ma rzecz wspólnego dobra mieszkańców powiatu dębickiego.

 

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową.Funkcjonuje dzięki pracy społecznej członków, którym zależy na pozytywnych zmianach w naszym mieście.

 

W Stowarzyszeniu stawiamy na ludzi solidnych, szanowanych w swoich środowiskach za swoją postawę oraz osiągnięcia, chcących dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Naszym celem jest również propagowanie i pielęgnowanie wartości wypływających z lokalnego patriotyzmu. Chcemy naszą Małą Ojczyznę rozwijać z młodymi i dla młodych, ponieważ tylko zaspokojenie ambicji życiowych potrzeb wykształconej młodzieży, może zatrzymać ich migrację do wielkich aglomeracji.

 

Pragniemy aby wszystkie przedsięwzięcia i działania przyniosły jak najwięcej korzyści dla całej społeczności dębickiej.