Ludzie Wspólnoty Poznaj nas - jesteśmy tu dla wspólnego budowania lepszej przyszłości Dębicy.

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Stefan Bieszczadhonorowy Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej

Prezes i założyciel Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej.


Mieszka w Dębicy, jest żonaty (żona Dorota ), ma dwoje
dzieci(syn Daniel , córka Justyna) oraz wnuczkę i dwóch wnuków.

 

Jest założycielem i prezesem firmy SURET zatrudniającej 400 pracowników,
działającej z powodzeniem od ponad 20 lat na rynku usług logistycznych w
kraju i za granicą.


Od lat prowadzi szeroką działalność społeczną i sponsoringową. Wspiera
uzdolnioną młodzież, inicjatywy kulturalne i działalność sportową.
Jest mecenasem kultury, bardzo często pomaga finansowo przy organizacji
imprez kulturalnych na terenie Dębicy i regionu (Dni Sztuki, dębickie opery,
Koncerty Noworoczne, wydawnictwa książkowe upamiętniające bohaterstwo
żołnierzy AK czy cichych autorów „rewolucji solidarnościowej 1980 roku" w
Powiecie Dębickim).


Lokalny patriota dbający o rozwój małej Ojczyzny. Ma duże doświadczenie samorządowe. Był radnym Sejmiku Wojewódzkiego, Rady Powiatu Dębickiego, a także Przewodniczącym Rady Miejskiej w Dębicy.


Zawsze dbał o respektowanie wysokich standardów etycznych w działalności publicznej. Dbając o bezwzględną transparentność samorządu ustąpił z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu nie godząc się na nieetyczne zachowania ówczesnego starosty.


Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, między innymi w 2013 roku zwyciężył w  plebiscycie na najlepszego polityka i samorządowca w Dębicy pokazując jak z klasą można pełnić funkcję przewodniczącego, a następnie zgodnie z wcześniejszymi umowami bez kłótni i obrażania się ustąpić miejsca swojemu następcy.

Nie zgadza się i otwarcie piętnuje naganne zachowania lokalnych samorządowców i polityków.

 

Od października 2023 Stefan Bieszczad został honorowym prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej.

 


2. Maciej Małozięć prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej
 
3. Lucyna Samborska – wiceprezeska Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi
 
4. Paweł Adamek – wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej
 
5. Marek Grabowski – sekretarz Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej
 
Zarząd Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej:
Waldemar Cieśla, Marta Czekaj, Zbigniew Drzymała, Jacek Gil, Stanisław Malinowski oraz Mariusz Trojan