Ludzie Wspólnoty Poznaj nas - jesteśmy tu dla wspólnego budowania lepszej przyszłości Dębicy.

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Stefan Bieszczad – Prezes Stowarzyszenia

Prezes i założyciel Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej.


Mieszka w Dębicy, ma 53 lata , jest żonaty (żona Dorota ), ma dwoje
dzieci(syn Daniel , córka Justyna) oraz wnuczkę i dwóch wnuków.

 

Jest założycielem i prezesem firmy SURET zatrudniającej 400 pracowników,
działającej z powodzeniem od ponad 20 lat na rynku usług logistycznych w
kraju i za granicą.


Od lat prowadzi szeroką działalność społeczną i sponsoringową. Wspiera
uzdolnioną młodzież, inicjatywy kulturalne i działalność sportową.
Jest mecenasem kultury, bardzo często pomaga finansowo przy organizacji
imprez kulturalnych na terenie Dębicy i regionu (Dni Sztuki, dębickie opery,
Koncerty Noworoczne, wydawnictwa książkowe upamiętniające bohaterstwo
żołnierzy AK czy cichych autorów „rewolucji solidarnościowej 1980 roku" w
Powiecie Dębickim).


Lokalny patriota dbający o rozwój małej Ojczyzny. Ma duże doświadczenie samorządowe. Był radnym Sejmiku Wojewódzkiego, Rady Powiatu Dębickiego, a także Przewodniczącym Rady Miejskiej w Dębicy.


Zawsze dbał o respektowanie wysokich standardów etycznych w działalności publicznej. Dbając o bezwzględną transparentność samorządu ustąpił z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu nie godząc się na nieetyczne zachowania ówczesnego starosty.


Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, między innymi w 2013 roku zwyciężył w  plebiscycie na najlepszego polityka i samorządowca w Dębicy pokazując jak z klasą można pełnić funkcję przewodniczącego, a następnie zgodnie z wcześniejszymi umowami bez kłótni i obrażania się ustąpić miejsca swojemu następcy.


Nie zgadza się i otwarcie piętnuje naganne zachowania lokalnych samorządowców i polityków.2. Paweł Adamek
3. Mariusz Trojan
4. Michał Prażak
5. Marta Czekaj
6. Lucyna Samborska
7. Marek Grabowski
8. Waldemar Cieśla
9. Jacek Gil
10. Stanisław Malinowski
11. Zbigniew Nosal

 

Lista Członków Stowarzyszenia:

Paweł Adamek
Jerzy Bąk
Krzysztof Bąk
Stefan Bieszczad
Jan Borek
Renata Butryn
Waldemar Cieśla
Dariusz Czekaj
Marta Czekaj
Grzegorz Cyboroń
Zbigniew Drzymała
Bogusław Dydo
Maria Dydo
Marta Fortuna
Elżbieta Gawlik - Uryasz
Jacek Gil
Janusz Grabowski
Marek Grabowski
Wojciech Iwasieczko
Wacław Jałowiec
Jan Kabaj
Jan Kasowicz
Elżbieta Kęsik
Ireneusz Kozak
Agata Krajewska
Wojciech Królikowski
Krzysztof Kruk
Anna Mazur
Jan Majewski
Stanisław Malinowski
Jan Maślanka
Ewa Modelska
Kazimierz Moskal
Zbigniew Nosal
Andrzej Nylec
Lucyna Papiernik
Mateusz Pasek
Tomasz Pazdan
Ryszard Pękala
Magdalena Piękoś
Robert Podlasek
Agnieszka Posłuszny
Michał Prażak
Maria Przebięda
Grażyna Rak
Lucyna Samborska
Jan Sidor
Jakub Skrodzki
Tadeusz Stolarski
Piotr Szyper
Mariusz Trojan
Przemysław Wojtys
Emil Wąsacz
Karol Wypasek
Bożena Zielińska