Aktualności

II Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Patriotycznej

2017-10-10

Niepodległość jest z Nas
„Nasze drogi do Niepodległej”
II Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Patriotycznej

REGULAMIN

I ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej.

II TERMIN I MIEJSCE:
27 października 2017 r., godz.10.00, Sala teatralna DKiK „Kosmos”

III CELE KONKURSU:
- pielęgnowanie kultury języka ojczystego,
- rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji,
- krzewienie zamiłowania do literatury pięknej,
- podtrzymywanie wśród młodzieży postaw patriotycznych,
- przypomnienie historii Polski, ukazanie dążeń Polaków do niepodległości,
- popularyzacja polskiej poezji.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Patriotycznej jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów klas 7 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych, a także - w tej samej grupie wiekowej - zespołów, recytatorskich oraz teatralnych działających przy placówkach i instytucjach kultury powiatu dębickiego.

2. Każda ze szkół i placówek kulturalnych typuje maksymalnie do trzech uczestników.

3. Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory w całości lub we fragmentach.  Mogą być to dwa wiersze, bądź wiersz i fragment prozy (w tym fragmenty opowiadań, pamiętników, wspomnień). Czas prezentacji – do 8 min.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie czytelnie wypełnionych kart zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 19 października br.
w Domu Kultury i Kinie „Kosmos”, ul. Lisa 3, 39-200 Dębica, lub przesłanie na adres e-mail: konkursy@mokdebica.pl

5. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

V KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Organizator powołuje Komisję Artystyczną, która dokona oceny prezentacji według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika i wieku,
- interpretacja utworów,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.

2. Komisja Artystyczna przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

3. Decyzje Komisji Artystycznej są ostateczne.

4. Komisja Artystyczna zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.


Wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada w DKiK „Kosmos”, podczas dorocznego Rautu Niepodległościowego, organizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej.

 
Załączone pliki:

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_assoc() in /include/funkcje.php:184 Stack trace: #0 /include/funkcje.php(116): pokaz_pliki('10', 'teksty_pliki') #1 /aktualnosci.php(178): pokaz_tekst('10') #2 {main} thrown in /include/funkcje.php on line 184