Aktualności

Konkurs krasomówczy dla dzieci i młodzieży "Niepodległość jest z Nas"

2018-10-22

Konkurs dla dzieci i młodzieży z Powiatu Dębickiego
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Niepodległość Jest z Nas
- VII edycja konkursu –
I. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej, II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne w Dębicy.


II. Założenia ogólne konkursu:

  • kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych,
  • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

 

III. Tematyka i formy realizacji:

Uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie krasomówczym.
Myślą przewodnią tegorocznych zmagań konkursowych są słowa Jana Pawła II zaczerpnięte z jego tekstu pt. „Pamięć i tożsamość”.
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie wystąpienia publicznego, trwającego 10-12 minut, będącego refleksją nad następującym problemem:

Wolność jest dana człowiekowi przez Stwórcę i jest mu równocześnie zadana.
Poprzez wolność bowiem człowiek jest powołany do przyjęcia i realizacji prawdy. Wybierając i wypełniając prawdziwe dobro w życiu osobistym i rodzinnym, w rzeczywistości ekonomicznej i politycznej, czy wreszcie w środowisku narodowym i międzynarodowym, człowiek realizuje swoją wolność w prawdzie.

/Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość/

Odnosząc się do słów Jana Pawła II, rozważ, czym w kontekście wolności jest niepodległość.

 

1. Uczestnik wygłasza przemówienie oceniane przez jury powołane przez organizatora.
2. Ocenie podlega wartość merytoryczna przemówienia, w tym samodzielność sądów mówcy, język, styl, kompozycja mowy oraz sposób przekazu.
3. Czas przemówienia nie może przekroczyć 12 minut. Po 10 minutach podany zostaje komunikat o upływającym czasie przemówienia.
4. Przemówienia prezentowane są na żywo, z pamięci (bez korzystania z prezentacji).
5. Uczestnicy konkursu krasomówczego zgłaszają się do udziału w rywalizacji poprzez nadesłanie załączonej do regulaminu karty zgłoszenia.
6. Przesłuchania konkursowe odbędą się 5 XI 2018 r. o godz. 12.00 w sali teatralnej DKiK „Kosmos”.

 

IV. Termin i miejsce zgłoszenia uczniów do konkursu:

• zgłoszenia należy składać do 26 X 2018 r. w sekretariacie DKiK „Kosmos” ul. I. Lisa (w godzinach 7.30-15.30)
• pytania proszę kierować pod numer tel. 504 271 607 lub 690 064 065, e-mail adgamj@interia.pl

 

V. Podsumowanie konkursu:

1. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody.
2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 XI 2018 roku o godz. 17.00 w Domu Kultury i Kinie „Kosmos” w Dębicy w ramach Rautu Niepodległości z okazji Święta Niepodległości, organizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej.