Aktualności

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Niepodległość jest z Nas"

2018-10-22

Konkurs dla dzieci i młodzieży z Powiatu Dębickiego
SZKOŁY PODSTAWOWE (KLASY I – VI)

Niepodległość Jest z Nas
- VII edycja konkursu –
Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej, II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne w Dębicy.


Założenia ogólne konkursu:

  • kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych,
  • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

     
Tematyka i formy realizacji:
Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Tegoroczny temat konkursowy brzmi:
Moja ojczyzna za 100 lat.

 

1. Oceniane będą tylko prace autorskie uczestników konkursu. W razie stwierdzenia najmniejszego plagiatu praca będzie dyskwalifikowana i nie będzie brana pod uwagę.

2. Technika prac – dowolna.

3. Wskazane są nowatorskie formy, ale ściśle odnoszące się do treści tematu.

4. Każda praca winna mieć kartę z opisem: - imię i nazwisko autora, wiek/ klasa - nazwa szkoły - imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.

5. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace.

 

IV. Termin i miejsce składania prac / zgłoszenia uczniów do konkursu krasomówczego:

  • prace należy składać do 26 X 2018 r. w sekretariacie DKiK „Kosmos” ul. I. Lisa (w godzinach 7.30-15.30)
  • pytania proszę kierować pod numer tel. 504 271 607 lub 690 064 065, e-mail adgamj@interia.plV. Podsumowanie konkursu:

1. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody.

2. 8 XI 2018 r. o godz. 12.00 w DKiK „Kosmos” odbędzie się podsumowanie konkursu, w czasie którego uczestnikom zmagań konkursowych oraz ich opiekunom zostaną wręczone podziękowania.

3. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się 10 XI 2018 roku o godz. 17.00 w DKiK „Kosmos” w Dębicy w ramach Rautu Niepodległości z okazji Święta Niepodległości, organizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej.

SZKOŁY PODSTAWOWE (KLASY I – VI)