Aktualności

Konkurs Retoryczny dla dzieci i Młodzieży Niepodległość Jest z Nas

2017-10-10

Konkurs dla dzieci i młodzieży z Powiatu Dębickiego
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Niepodległość Jest z Nas
- VI edycja konkursu –
Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej, II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiegow Dębicy, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne w Dębicy.


Założenia ogólne konkursu:

  • kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych,
  • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

     
Tematyka i formy realizacji:
     W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości obecny rok szkolny 2017/2018 ogłoszono „Rokiem dla Niepodległej”. Myślą przewodnią tegorocznych zmagań konkursowych jest zatem pytanie, pozwalające młodzieży pochylić się nad powyższą problematyką: „Jakie postawy twórców Niepodległej mogą inspirować młode pokolenie?”.


     Uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie krasomówczym.
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie wystąpienia publicznego, trwającego 10-12 minut, będącego refleksją nad postawionym pytaniem: „Jakie postawy twórców Niepodległej mogą inspirować młode pokolenie? (w odniesieniu do postawy konkretnej postaci/ konkretnych postaci np. J. Piłsudskiego, I. Paderewskiego, R. Dmowskiego, T. Gawrysia)”.


Uczestnik wygłasza przemówienie oceniane przez jury, które powoła organizator.


Ocenie podlega wartość merytoryczna przemówienia, w tym samodzielność sądów mówcy, język, styl, kompozycja mowy oraz sposób przekazu.


Czas przemówienia nie może przekroczyć 12 minut. Po 10 minutach podany zostaje komunikat o upływającym czasie przemówienia.
Przemówienia prezentowane są na żywo, z pamięci (bez korzystania z prezentacji).
Uczestnicy konkursu krasomówczego zgłaszają się do udziału w rywalizacji poprzez nadesłanie załączonej do regulaminu karty zgłoszenia do 27 X 2017 r.


Przesłuchania konkursowe odbędą się 6 XI 2017 r. o godz. 10.00  w sali teatralnej  DKiK „Kosmos”.IV. Termin i miejsce składania prac / zgłoszenia uczniów do konkursu krasomówczego:
prace/zgłoszenia należy składać w sekretariacie DKiK „Kosmos” ul. I. Lisa (w godzinach 7.30-15.30)
pytania proszę kierować pod numer tel. 504 271 607 lub 690 064 065,  e-mail adgamj@interia.pl

V. Podsumowanie konkursu:
1. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody.
2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada 2017 roku w Domu Kultury i Kinie „Kosmos” w Dębicy w ramach Rautu Niepodległości z okazji Święta Niepodległości, organizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej.